HPE Synergy Image Streamer GitHub

HPE Synergy Image Streamer GitHub 存储库 (github.com/HewlettPackard) 包含示例构件文件以及介绍如何使用示例构件文件的文档。它还包含说明可使用 Image Streamer 执行的部署步骤的技术白皮书。